ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ1236 อ884 2543
 ชื่อการประชุม การเสวนา เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในคดีอาญา" (2543 : กรุงเทพฯ)
 ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในคดีอาญา" วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 25423 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงในคดีอาญา
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
 รูปเล่ม 124 หน้า ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 หัวเรื่อง สตรีที่ถูกทารุณ
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1236 อ884 2543  
  Barcode: 30100100055724
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรมทางอาญา]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เอกสารประกอบการเ..
Bib 6123

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.