ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HM1126 ก446 2555
 ISBN 9786169070467 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม : วิกฤติธรรมชาติกับการจัดการความขัดแย้งทางสังคม / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ, นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555.
 รูปเล่ม 218 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ดร.โกร่ง-ดร.สุเมธต้อง !! ความถูกต้องและความเป็นธรรมในการจัดการน้ำท่วม/ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
-- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปรับปรุงการควบคุมน้ำท่วมของประเทศเยอรมนี/ ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และกาญจนา ลังกาพินธุ์
-- การบริหารจัดการความขัดแย้งรุนแรงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม/ เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
-- กรณีศึกษาความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดลัอมลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี/ เนตรดาว ยั่งยุบล
-- กรณีป้อมมหากาฬ บททดสอบแนวทางสมานฉันท์ของรัฐบาลอภิสิทธิ์/ เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
-- กรณีศึกษาความขัดแย้งที่ดินสวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ/ เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
-- กรณีศึกษาความขัดแย้งที่ดิน อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี/ ดือราแม ดาราแม และพลธรรรม จันทร์คำ
-- วิกฤตธรรมชาติกับการจัดการความขัดแย้งทางสังคม : บทเรียนและการจัดการ
-- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
-- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
-- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม--การจัดการ
 หัวเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม--ไทย
 หัวเรื่อง ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง--ไทย
 หัวเรื่อง การไกล่เกลี่ย--ไทย
 ผู้แต่งร่วม นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HM1126 ก446 2555  
  Barcode: 30100100067192
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การจัดการความขัด..
Bib 5808

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.