ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV6626.23.T5 ท239 2546
 ชื่อเรื่อง ทศวรรษการประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา กับความรุนแรงต่อผู้หญิง / มูลนิธิผู้หญิง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Vienna+10
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิผู้หญิง, 2546.
 รูปเล่ม 69 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชน
-- ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นความรับผิดชอบของรัฐ
-- ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของสตรี
-- ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
-- แผนปฏิบัติการจากปักกิ่งประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง.
 หัวเรื่อง สตรี--อาชญากรรม--การป้องกัน
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
 หัวเรื่อง สตรีที่ถูกทารุณ
 คำศัพท์ สิทธิสตรี
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิผู้หญิง
 ผู้แต่งนิติบุคคล องค์การยูนิเฟม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6626.23.T5 ท239 2546 c.1 
  Barcode: 30100100067451
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HV6626.23.T5 ท239 2546 c.2 
  Barcode: 30100100067468
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความรุนแรงในครอบครัว]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทศวรรษการประชุมร..
Bib 5107

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.