ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT3000.A33 ป349 2544
 ISBN 9745035157 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี : เล่ม 1 ประเภทบุคคล และ เล่ม 2 ประเภทการบริหาร : ฉบับสอบเป็นนายตำรวจขั้นสัญญาบัตร ครบเฉพาะ \"ลักษณะที่...\" ใช้สอบ / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (รวมเล่ม 1 - 2) ฉบับครบ ฯ และเป็นปัจจุบันตามขอบเขตวิชาที่กำหนด ปรับปรุง ล้ำ พ.ศ. 2550
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2544].
 รูปเล่ม 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง ระเบียบปฏิบัติราชการตำรวจ--ไทย
 หัวเรื่อง ตำรวจ--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 ผู้แต่งนิติบุคคล ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3000.A33 ป349 2544 c.1 
  Barcode: 30100100040300
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3000.A33 ป349 2544 c.2 
  Barcode: 30100100040317
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประมวลระเบียบการ..
Bib 4656

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.