ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT3138.A28 พ371 2546
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 / กรมวิชาการ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2546.
 รูปเล่ม 53 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง การศึกษา--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง กฎหมายการศึกษา
 หัวเรื่อง การศึกษาภาคบังคับ--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 ผู้แต่งนิติบุคคล กรมวิชาการ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3138.A28 พ371 2546  
  Barcode: 30100100070536
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายการศึกษา]
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545]
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติการ..
Bib 4306

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.