ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JQ1746 บ241 2545
 ผู้แต่ง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 ชื่อเรื่อง การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2544].
 รูปเล่ม 126 หน้า ; 29 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาลตามแนวความคิดสากล
-- อธรรมาภิบาลในอดีต และการปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย
-- วัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทยเดิม กับธรรมาภิบาลสากล : ความขัดแย้งระหว่างธรรมาภิบาลสากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย
-- บทสรุปเสนอแนะเพื่อการสร้างธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย.
 หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ
 หัวเรื่อง การปฏิรูปทางสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง ธรรมรัฐ
 หัวเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1746 บ241 2545  
  Barcode: 30100100073803
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บวรศักดิ์ อุวรรณโณ]

    หัวเรื่อง [การบริหารรัฐกิจ]
    หัวเรื่อง [ธรรมรัฐ]
    หัวเรื่อง [การเปลี่ยนแปลงทางสังคม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างธรรมาภิบ..
Bib 4174

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.