ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก QH76.5.T5 ส722 2548
 ISBN 974919358X (pbk.)
 ชื่อเรื่อง สิทธิชุมชน : ในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สิทธิชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
 รูปเล่ม xxxv, 219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ปลูกความหลากหลายให้งอกงาม/ เสน่ห์ จามริก
-- ฐานคิดเรื่องสิทธิเกษตรกรและชุมชนในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน
-- ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-- กรณีศึกษาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรและชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-- ข้อตกลงและความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิเกษตรกรและสิทธิชุมชนท้องถิ่นในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-- หลักการว่าด้วยสิทธิชุมชนท้องถิ่นในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-- ข้อเสนอในการแปรหลักการสิทธิชุมชน/เกษตรกรไปสู่ทางปฏิบัติ.
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิในฐานทรัพยากรธรรมชาติ
 ผู้แต่งร่วม วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ส722 2548 c.1 
  Barcode: 31100100000884
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ส722 2548 c.2 
  Barcode: 31100100000891
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ส722 2548 c.3 
  Barcode: 31100100000907
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ส722 2548 c.4 
  Barcode: 31100100000914
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
QH76.5.T5 ส722 2548 c.5 
  Barcode: 31100100000921
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ]
    หัวเรื่อง [การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ]
    หัวเรื่อง [ภูมิปัญญาชาวบ้าน]
    หัวเรื่อง [การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิชุมชน ในทร..
Bib 40

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.