ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K5304.A35 ห321 2554
 ISBN 9789740686859 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน, อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี, พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Convention Against Torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment (CAT), optional protocol to the convention against torture and oher cruel, inhumanor degrading treatment or punishment
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2554].
 รูปเล่ม 144 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ
 หัวเรื่อง การลงโทษ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 คำศัพท์ CAT
 คำศัพท์ การต่อต้านการทรมาน
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35 ห321 2554 c.1 
  Barcode: 31100100004806
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35 ห321 2554 c.2 
  Barcode: 31100100004813
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35 ห321 2554 c.3 
  Barcode: 31100100004820
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35 ห321 2554 c.4 
  Barcode: 31100100004837
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K5304.A35 ห321 2554 c.5 
  Barcode: 31100100004844
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายระหว่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [การลงโทษ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักกฎหมายระหว่า..
Bib 3990

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.