ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2977 น927 2541
 ชื่อเรื่อง แนวทางการลงโทษวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 : เรียบเรียงจากกรณีการลงโทษ ระหว่างปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539 / บรรณาธิการ, อดุลย์ จันทรศักดิ์, สุภาวดี เวชศิลป์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Added title page title: แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนัก, 2541.
 รูปเล่ม 167 หน้า. ; 29 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป เรียบเรียงจากกรณีการลงโทษ ระหว่างปี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539
 หัวเรื่อง ข้าราชการพลเรือน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง การลงโทษ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง ระเบียบปฏิบัติราชการ
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 ผู้แต่งร่วม อดุลย์ จันทรศักดิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม สุภาวดี เวชศิลป์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณภาพ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2977 น927 2541  
  Barcode: 30100100038826
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ระเบียบปฏิบัติราชการ]
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวทางการลงโทษวิ..
Bib 3321

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.