ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV687.5.T5 ว267 2540
 ผู้แต่ง วรรณา อรรถเมธากุล, 2500-
 ชื่อเรื่อง บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพบาบาลทั่วไป / วรรณา อรรถเมธากุล
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
 รูปเล่ม 7, 132 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 หัวเรื่อง สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์--ไทย
 หัวเรื่อง นักสังคมสงเคราะห์--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิผู้ป่วย--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
 คำศัพท์เนื้อหา วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV687.5.T5 ว267 2540  
  Barcode: 30100100072691
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: บทบาทของนักสังคม..
Bib 2885

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.