ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K639.A37T ร451 2549
 ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 2) เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ / คณะอนุกรรมการ เรื่อง"สิทธิเด็ก" และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ฉบับที่ 2)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
 รูปเล่ม 1 เล่ม : ตาราง ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก--รายงาน
 หัวเรื่อง Convention on the Rights of the Child--Report
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก--ไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A37T ร451 2549 c.1 
  Barcode: 30100100053256
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K639.A37T ร451 2549 c.2 
  Barcode: 30100100053263
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2563
  จอง

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการดำเนิ..
Bib 2764

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.