ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV6626.23.T5 ก677 2545
 ISBN 9743276084 (hbk.)
 ผู้แต่ง กิตวิภา สุวรรณรัตน์, 2522-
 ชื่อเรื่อง การสร้างพลังอำนาจในตนเองของสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง / กิตวิภา สุวรรณรัตน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Empowerment for women experienced domestic violence, study of : Women's Protection Rights Center, Friends of Women Foundation
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
 รูปเล่ม 11, 273 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
 หัวเรื่อง ภรรยาที่ถูกทารุณกรรม--การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ไทย
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว--ไทย
 คำศัพท์เนื้อหา วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV6626.23.T5 ก677 2545  
  Barcode: 30100100057780
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างพลังอำนา..
Bib 2576

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.