ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JS7153.3.A3 ส678 2547
 ISBN 9744491612 (pbk.)
 ผู้แต่ง สมคิด เลิศไพฑูรย์
 ชื่อเรื่อง สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 2 โครงสร้างภายนอก ลำดับที่ 1 รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้เขียน สมคิด เลิศไพฑูรย์ ; สถาบันพระปกเกล้า
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวด โครงสร้างภายนอก รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สถาบัน, 2547.
 รูปเล่ม 48 หน้า ; 21 ซม.
 ชื่อชุด สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย ; หมวดที่ 2 ลำดับที่ 1
 หมายเหตุสารบัญ ลำดับที่ 1 รัฐธรรมนูญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น/ สมคิด เลิศไพฑูรย์
-- ลำดับที่ 2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542/ วุฒิสาร ตันไชย และธีรพรรณ ใจมั่น
-- ลำดับที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น/ สมคิด เลิศไพฑูรย์
-- ลำดับที่ 4 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินกับการปกครองท้องถิ่น/ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล.
 หัวเรื่อง การปกครองท้องถิ่น--ไทย
 หัวเรื่อง การปกครองท้องถิ่น--ไทย--สารานุกรม
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JS7153.3.A3 ส678 2547 v.2/1  
  Barcode: 30100100036662
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สมคิด เลิศไพฑูรย์]

    หัวเรื่อง [การปกครองท้องถิ่น ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สารานุกรมการปกคร..
Bib 2460

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.