ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JQ1749.A15 ป384 2549
 ผู้แต่ง ประเวศ วะสี
 ชื่อเรื่อง สิทธิชุมชน : รากฐานการเมืองภาคพลเมือง / ประเวศ วะสี
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการ, 2549.
 รูปเล่ม 30 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป การปาฐกถา ในเวทีนโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ
 หัวเรื่อง ประชาธิปไตย
 หัวเรื่อง ประชาธิปไตย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน--ไทย
 ผู้แต่งร่วม วิภา แก้วสังข์ทอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสุขภาวะของบุคคลและชุมชน
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1749.A15 ป384 2549 c.1 
  Barcode: 30100100039366
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1749.A15 ป384 2549 c.2 
  Barcode: 30100100039373
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประเวศ วะสี]

    หัวเรื่อง [ประชาธิปไตย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิชุมชน รากฐ..
Bib 2364

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.