ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV9202.55.A5 ท362 2546
 ISBN 9740909566 (hbk.)
 ผู้แต่ง ทัศนัย พรั่งพิบูลย์
 ชื่อเรื่อง สิทธิมนุษยชน : กรณีการคุ้มครองสิทธิเด็กระหว่างการสอบสวนคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) / ทัศนัย พรั่งพิบูลย์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
 รูปเล่ม (11), 110 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
 บทคัดย่อ Abstract: ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีสิทธิมนุษยชนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 และปัญหาที่มีผลกระทบจากการสอบสวนเด็กในคดีอาญาซึ่งได้นำเอาแนวความคิดจากการสอบสวนเด็กในต่างประเทศมากำหนดเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 โดยกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการให้มีลักษณะแตกต่างจากวิธีการสอบสวนการฟ้องร้องและการพิจารณาคดีสัญญาทั่วไป
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก--ไทย
 หัวเรื่อง การสอบสวนคดีอาญา--ไทย
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน
 คำศัพท์เนื้อหา วิทยานิพนธ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะนิติศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV9202.55.A5 ท362 2546  
  Barcode: 30100100052372
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 20 ตุลาคม 2563
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิมนุษยชน กร..
Bib 2222

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.