ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT3138.A311999 พ372 2546
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?].
 รูปเล่ม 41 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง การศึกษา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมายการศึกษา
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม(ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3138.A311999 พ372 2546 c.1 
  Barcode: 30100100042502
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT3138.A311999 พ372 2546 c.2 
  Barcode: 30100100042519
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายการศึกษา]
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติการ..
Bib 1225

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.