ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT4077.A312007 พ371 2550
 ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
 รูปเล่ม 12 หน้า ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 หัวเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ครอบครัว
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT4077.A312007 พ371 2550 c.1 
  Barcode: 30100100049693
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT4077.A312007 พ371 2550 c.2 
  Barcode: 30100100049709
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พระราชบัญญัติคุ้..
Bib 1212

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.