ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก Report No.36-39 2559
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบที่ 36-39/2559 เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีกล่าวอ้างว่าร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... กระทบต่อสิทธิมนุษยชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Report No. 36-39/2016 on community rights and right to participate in the management of natural resources and environment in case that the draft Minerals Act B.E. .… affects human rights.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 3 หน้า ; 24 ซม.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การตรวจสอบ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน--ไทย
 หัวเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 คำศัพท์ สิทธิในการมีส่วนร่วม
 คำศัพท์ พระราชบัญญัติแร่
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานผลการตรวจสอบ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง Fulltext
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ]
    หัวเรื่อง [การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานผลการตรวจส..
Bib 11590

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.