ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JOU 1002 v.7 n.1
 ชื่อเรื่อง มุมมองสิทธิ์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2551) / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551.
 รูปเล่ม 16 หน้า ; 30 ซม.
 ความถี่ รายสามเดือน
 หมายเหตุสารบัญ Contents: วันสตรีสากล ประจำปี 2551 ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน
-- มุมสะท้อน
-- เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพประชาชนจริงหรือ
-- กิจกรรมสิทธิ์
-- กรณีมลพิษจากโรงงานกำจัดขยะ จังหวัดภูเก็ต
-- สรุปผลการประชุม 4 Consultative meeting and conference of the ASEAN four national Human Rights Institutions ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2551 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
-- สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
-- แถลงการณ์ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทรมานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณี ขอให้เจ้าหน้าที่ยุติการซ้อม ทรมานและยินยอมให้มีการตรวจสอบการร้องเรียน
-- รู้สิทธิ์จิตพัฒนา
-- วิธีการร้องเรียน
-- มุมสะท้อน.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--จดหมายข่าว
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--จดหมายข่าว
 คำศัพท์เนื้อหา จดหมายข่าว
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-Newsletter
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: มุมมองสิทธิ์ ปีท..
Bib 11408

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.