ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก ค121 2559 In Proces
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาดูงานปัญหาการค้ามุษย์ จังหวัดพะเยาแลจังหวัดเชียงราย / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง เอกสารวิชาการลำดับที่ 20
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559.
 รูปเล่ม 45 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง ปัญหาสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง การค้ามนุษย์
 หัวเรื่อง อาชญากรรมทางเพศ
 หัวเรื่อง การค้าประเวณี
 หัวเรื่อง สตรี--หยื่ออาชญากรรม
 หัวเรื่อง สตรีที่ถูกทารุณ
 ผู้แต่งร่วม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การค้ามนุษย์]
    หัวเรื่อง [อาชญากรรมทางเพศ]
    หัวเรื่อง [การค้าประเวณี]
    หัวเรื่อง [สตรีที่ถูกทารุณ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาดู..
Bib 11247

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.