ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC578.T5 ข282 2561
 ISBN 9786167213910 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ ผู้เรียบเรียง วันรุ่ง แสนแก้ว, กิติพร บุญอ่ำ ; ที่ปรึกษา อังคณา นีละไพจิตร, สุชาติ เศรษฐมาลินี, สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์, นัยนา สุภาพึ่ง, อุษา เลิศศรีสันทัด ; สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.
 รูปเล่ม ก-ค, 88 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 DVD (4 3/4 นิ้ว.)
 บทคัดย่อ Abstract: หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมชายแดนจังหวัดภาคใต้ รวมทั้ง องค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC : Organization of Islamic Cooperation) ในการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงและชาย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางศาสนาที่จะพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้หญิงมลายูมุสลิมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
 หัวเรื่อง สตรีในศาสนาอิสลาม
 หัวเรื่อง ศาสนาอิสลาม
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย (ภาคใต้)
 หัวเรื่อง สิทธิของพลเมือง--ไทย (ภาคใต้)
 หัวเรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 คำศัพท์ ปัญหาชายแดนภาคใต้
 คำศัพท์ New Arrivals 01-2019
 ผู้แต่งร่วม วันรุ่ง แสนแก้ว
 ผู้แต่งร่วม กิติพร บุญอ่ำ
 ผู้แต่งร่วม อังคณา นีละไพจิตร, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม สุชาติ เศรษฐมาลินี, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม นัยนา สุภาพึ่ง, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม อุษา เลิศศรีสันทัด, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC578.T5 ข282 2561  
  Barcode: 32100100001439
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ข282 2561 c.1 
  Barcode: 31100100024361
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ข282 2561 c.2 
  Barcode: 31100100024378
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ข282 2561 c.3 
  Barcode: 31100100024385
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ข282 2561 c.4 
  Barcode: 31100100024392
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ข282 2561 c.5 
  Barcode: 31100100024408
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สตรีในศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [ศาสนาอิสลาม]
    หัวเรื่อง [สิทธิในกระบวนการยุติธรรม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ข้อเสนอแนะการเข้..
Bib 10348

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.