ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV8145.T5 ร451 2556
 ชื่อเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน/ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Manual for the police on human rights (thai language)
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
 รูปเล่ม ก-บ, 221 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ส่วนที่ 1 : ความรู้และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
-- ความหมายและคำจำกัดความของสิทธิมนุษยชน
-- หลักการของสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Principles)
-- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
-- รัฐธรรมนูญไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ส่วนที่ 2 : มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บังคับใช้กฎหมาย
-- ประมวลกฎหมายและจริยธรรม
-- การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
-- การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย
-- การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
-- การจับกุม
-- การคุมขัง
-- การใช้กำลังและอาวุธปืน
-- การก่อความวุ่นวาย ภาวะฉุกเฉินและความขัดแย้งที่มีการใช้กำลังอาวุธ
-- การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน
-- สิทธิมนุษยชนของสตรี -- ผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ -- สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ -- การบังคับบัญชาและบริหารจัดการของตำรวจ -- การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน -- การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ส่วนที่ 3 : แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่างๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
-- การสืบสวน
-- การสอบสวน
-- การสอบปากคำในกรณีต่างๆ
-- การสอบสวนดำเนินคดีในความผิดอันยอมความได้
-- ตัวอย่างแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
-- การสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนต่างหน่วยหรือต่างท้องที่หรือร่วมกับพนักงานอัยการ
-- การจับ
-- การควบคุมตัวระหว่างสอบสวน
-- การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลอาญาหรือศาลจังหวัด
-- การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว (เด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์) -- การควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร -- การควบคุมผู้ต้องหาในคดี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 -- การใช้เครื่องพันธนาการ -- การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามหลักสิทธิมนุษยชน -- การควบคุมฝูงชน/การปราบจลาจล -- การรักษาความสงบในการชุมนุมเรียกร้อง -- การเผชิญเหตุการณ์การชุมนุมของประชาชน -- กฎการใช้กำลังจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล -- การใช้อาวุธและเครื่องมือ -- การใช้กำลังและอาวุธปืน -- ปัญหาการปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน -- การใช้พลเรือนปฏิบัติงานตำรวจ (แนวทางในการปฏิบัติของผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำรวจอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจบ้าน) -- ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ -- จรรยาบรรณในการสอบสวน -- การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน -- การไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย -- การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน -- สิทธิมนุษยชนของสตรี -- สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ -- สิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติ.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรม--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา--ไทย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง หลักนิติธรรม--ไทย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
 หัวเรื่อง ตำรวจ--ไทย--คู่มือ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 คำศัพท์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (Rights in Judicial Process)
 คำศัพท์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8145.T5 ร451 2556 c.1 
  Barcode: 31100100013679
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8145.T5 ร451 2556 c.2 
  Barcode: 31100100013686
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8145.T5 ร451 2556 c.3 
  Barcode: 31100100013693
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8145.T5 ร451 2556 c.4 
  Barcode: 31100100013709
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8145.T5 ร451 2556 c.5 
  Barcode: 31100100013716
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการปฏิบัติ..
Bib 7032

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.