เอกสารสรุปสาระสำคัญจาก Manual on rights-based education : global human rights requirements made simple ประกอบการสัมมนาเรื่อง การพัฒนากลไกการประกันสิทธิในการศึกษา, วันพุธที่ 15 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.

Besides, it's possible to view a simplified version of the flippdf book on any device, or you can view flippdf mobile version