ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 287 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and United Nations
ผลการค้นหา เลขเรียก
The UN Human Rights Council
   Ramcharan, Bertrand G. / 2011
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JZ4974
R168 2011 
A life free of violence is our right! : the UN trust fund to..
   Sidhu, Gretchen / 2004
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
JZ4974
S43 2007 
Abortion policies : a global review
    / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ767
A154 2001 
Accelerating achievement of MDGs by ways and means of econom..
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.snap-undp.org/elibr..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC572
A169 2012 
Access to justice in assessments in the Asia Pacific : a rev..
   Ramani Jayasundere / 2011
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.snap-undp.org/eLibr..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM671
R165 2011 
ACT Project : Assisting Communities Together
    / 2002
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.ohchr.org/Documents..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HN981.C6
U581 2002 
Adult wars, child soldiers : voices of children involved in ..
    / 2002
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
UB418.C45
A244 2002 
Advisory services and technical cooperation in the field of ..
    / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.ohchr.org/Documents..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
K3240.4
H918 2004 
The African charter on human and people's rights
    / 1990
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.hrcr.org/docs/Banju..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC599.C33
A258 1990 
AIDS and HIV infection : information for United Nations empl..
    / 2004
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
RA644.A25
A288 1999 
The application of procedures and mechanisms of the Human Ri..
    / 2007
   Fulltext Electronic resource [http://www.icj.org/the-applica..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
e-Book 
The ASEAN intergovernmental commission on human rights : ins..
   Tan, Hsien-Li, 1979- / 2011
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KNC572
T161 2011 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [24]   [แสดง 12/287 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.