ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and โยธิน แสวงดี
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 เลขเรียก HM708 ย842 2551
 ผู้แต่ง โยธิน แสวงดี
 ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมของทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเมืองและชนบทที่ยั่งยืน / โยธิน แสวงดี...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human innovation for sustainable urban and rural development
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
 รูปเล่ม 271 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน--ไทย
 หัวเรื่อง ทุนทางสังคม--วิจัย
 หัวเรื่อง การพัฒนาเมือง
 หัวเรื่อง การพัฒนาชนบท
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HM708 ย842 2551  
  Barcode: 30100100078228
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
Bib 5381

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.