ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 250 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and ประชาธิปไตย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/1
เพิ่มพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
   ถวิลวดี บุรีกุล / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745
ถ278 2555 
Rated: 4.0/1
สัญชาติและการไร้สัญชาติ : คู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภา
   Achiron, Marilyn / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
K7128.S7
A178 2552 
Rated: 4.0/1
หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
   เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ / 2547
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
K3240
ก767 2547 
Rated: 2.0/2
7 ปีแห่งคุณค่าการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชน คือ (คุณภาพ) ชีวิต
   สุนี ไชยรส / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ส819 2553 
1 ทศวรรษแห่งประชาธิปไตยไทย
   เอนก เหล่าธรรมทัศน์ / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745
อ892 2545 
10 กรณี คดีฮาใบแดง
   ภุชงค์ นุตราวงศ์ / 2556
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ภ622 2556 
10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2551 
11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2552 
13 ปี กกต.นำการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2554 
14 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาว..
   ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / 2551
   นวนิยาย ที่ มุมนวนิยาย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FIC ส728
ช495 2551 
15 ปี กกต. : บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1749.A5
ก111 2556 
15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย
    / 2556
   จุลสาร ที่ มุมจุลสาร(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PAM ส728 2556 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [21]   [แสดง 12/250 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.