ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 84 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and นักโทษ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 2.0/1
การแสวงหาการชดเชยให้แก่ผู้รอดชีวิตจากการทรมาน : ยุติการทรมาน..
    / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
HV8593
ก528 2551 
Dead man walking
    / 2012
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV D278 2012 
Monster's ball
    / 2010
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV M756 2010 
Murder in the first
    / 1999
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV M974 1999 
Seven years in Tibet
    / 1997
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV S497 2010 
Son of Saul
    / 2015
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV S698 2016 
The green mile
    / 2006
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [http://www.youtube.com/watch?v..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
MOV G797 2006 
Unbroken
    / 2015
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV U545 2015 
กว่าจะฝ่าข้ามความตาย
   วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HV8655
ว 2555 
ก่อนวันประหาร : การใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักโ..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HV8551
ก353 2550 
การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้..
   สมบูรณ์ เตชะวงค์, 2502- / 2545
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV6049
ส258 2545 
การเข้าสู่การกระทำผิดของผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดในเรือนจำจั..
   รุ่งรัตน์ อุ้ยสั้ว / 2546
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV8079.N3
ร633 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/84 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.