ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 23 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and กสม.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
HD6971.5
ก436 2558 
ความเป็นอิสระของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   โสพล จริงจิตร / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
JC580.T5
ส976 2555 
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานะบุคคล
   วีนัส สีสุข / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JF801
ว816 2560 
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุคคลไร้บัตรฯ ไร้ทะเบียนไม่มีเลข 13 หลัก..
   มานะ งามเนตร์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JF801
ม445 2560 
บันทึกความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับคณะกร..
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
บ268 2559 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห..
    / 2560
   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
E-book 
รวมปาฐกถาและคำอภิปรายไทยที่พักพิงผู้อพยพหนีภัยสงครามผู้แสวงห..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HV640.4.T5
ร155 2557 
รัฐธรรมนูญกับบทเรียนของ กสม. : รวมบทความและบทสัมภาษณ์สุนี ไช..
   สุนี ไชยรส / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ส819 2552 
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ประจำปี 2558
    / 2558
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน),มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
JC580.T5
ป359 2558 
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลก..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
JC580.T5
ป359 2555 
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลก..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
JC580.T5
ป359 2557 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบ แนวทาง และมาตรกา..
    / 2554
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
HD1698.T5
ร451 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/23 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.