ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 94 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ and %
กำหนดขอบเขต:สถานที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. , ประเภท วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
Rated: 5.0/2
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน..
   บรรเจิด สิงคะเนติ / 2554
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC575
บ153 2554 
Rated: 5.0/2
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย..
   ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ / 2562
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 6 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
HV1484.T5
ด426 2562 
Rated: 5.0/1
รายงานเรื่องโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
    / 2557
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HV8699.T5
ท881 2557 
กฎหมายที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่า..
   สมชาย ช่วยเกลี้ยง / 2546
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT518.5
ส239 2546 
การรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิม..
   ศศิน เฉลิมลาภ / 2552
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC580.T5
ศ292 2552 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
    / 2556
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
HV8145.T5
ร451 2556 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
    / 2556
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HV8145.T5
ร4511 2556 
คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Du..
   สฤณี อาชวานันทกุล / 2560
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD60
ส356 2560 
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาค..
   อาภา หวังเกียรติ / 2558
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์,วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
HN700.592
ส722 2558 
งานวิจัย เรื่อง แนวทางการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใ..
   กมล กมลตระกูล / 2551
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HN700.592.S62
ก1311 2551 
ดัชนีรายชื่อองค์กร : รายชื่อองค์กรแยกตามภูมิภาค รายชื่อองค์ก..
    / 2547
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC571.T5
ร453 2547 
ประมวลข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิท..
    / 2561
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC580.T5
ป352 2561 v.4 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 [8]   [แสดง 12/94 รายการ]
 

Registered ULIB  Copyright 2023. All Rights Reserved.