การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน ธันวาคม 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ ธันวาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 17
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 190
บุคคลทั่วไป 58
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 265