การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน พฤศจิกายน 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ พฤศจิกายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 6
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 267
บุคคลทั่วไป 58
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 331