การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน ตุลาคม 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ ตุลาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 7
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 185
บุคคลทั่วไป 45
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 237