การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กันยายน 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ กันยายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 16
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 242
บุคคลทั่วไป 45
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 303