การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กรกฎาคม 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ กรกฎาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 20
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 118
บุคคลทั่วไป 34
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 172