การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน มิถุนายน 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ มิถุนายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 16
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 187
บุคคลทั่วไป 73
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 276