การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน เมษายน 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ เมษายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 12
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 138
บุคคลทั่วไป 53
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 203