การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน มีนาคม 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ มีนาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 16
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 219
บุคคลทั่วไป 97
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 332