การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทผู้ใช้บริการ กุมภาพันธ์
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 7
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 204
บุคคลทั่วไป 54
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 265