การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน ธันวาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ ธันวาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 13
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 260
บุคคลทั่วไป 83
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 356