การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน พฤศจิกายน 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ พฤศจิกายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 11
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 296
บุคคลทั่วไป 112
ผู้เยี่ยมชม 13
รวม 432