การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน ตุลาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ ตุลาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 16
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 283
บุคคลทั่วไป 209
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 508