การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน สิงหาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ สิงหาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 14
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 343
บุคคลทั่วไป 111
ผู้เยี่ยมชม 32
รวม 500