การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กรกฎาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ กรกฎาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 17
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 292
บุคคลทั่วไป 105
ผู้เยี่ยมชม 19
รวม 433