การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน มิถุนายน 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ มิถุนายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 18
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 280
บุคคลทั่วไป 119
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 417