การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน พฤษภาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ พฤษภาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 22
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 321
บุคคลทั่วไป 122
ผู้เยี่ยมชม 28
รวม 493