การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน เมษายน 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ เมษายน
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 18
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 206
บุคคลทั่วไป 91
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 315