การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน มีนาคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ มีนาคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 20
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 248
บุคคลทั่วไป 143
ผู้เยี่ยมชม 75
รวม 486