การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ กุมภาพันธ์
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 25
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 245
บุคคลทั่วไป 104
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 374