การเข้าใช้บริการ

สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เดือน มกราคม 2562
ประเภทผู้ใช้บริการ มกราคม
กสม. และผู้บริหารสำนักงาน กสม. 52
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. 403
บุคคลทั่วไป 88
ผู้เยี่ยมชม 0
รวม 543