มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ม613
   2550

 

Bangkok : born of good earth

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์, 2547.

   D
   S
   589
   .B2
   บ882
   2547

 

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ผู้แต่ง : พิศาล บุญผูก, ^d2483-

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.

   N
   K
   4156
   .6
   พ757
   2553

 

วารสารศาสตร์ใหม่

ผู้แต่ง : สมควร กวียะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือรัตนโกสินทร์, 2549.

   P
   N
   4731
   ส233
   2549

 

NGO management : the Earthscan companion

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Earthscan, 2010.

   H
   D
   62
   .6
   N576
   2010

 

Moving forward post-tsunami : voices of the vulnerable

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2006.

   H
   V
   555
   .I743
   M935
   2006

 

คนพิการกับคลื่นสึนามิ

ผู้แต่ง : ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   H
   V
   1559
   .T5
   ป622
   2548

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสึนามิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   T
   D
   194
   .6
   ก491
   2548

 

ผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อระบบนิเวศเกาะพระทอง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   Q
   H
   541.5
   .C65
   ผ191
   2548

 

การเปลี่ยนแปลงของป่าธรรมชาติหลังสึนามิ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2548.

   S
   D
   414
   .T5
   ก491
   2548

 

รักโลกให้โลกรู้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2553.

   S
   9445
   .C57
   ร291
   2553

 

Home

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : MVD Company Ltd., [2009].

   ENT
   H765
   2009
   

 

Super Duham, petualangan di dunia 1012

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Jakarta, Indonesia : Komnas HAM, [2006].

   MOV
   S959
   2006
   

 

District 9

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Culver City, CA : Tri-Star Pictures :

   MOV
   D614
   2009
   

 

Avatar

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Beverly Hills, CA. : 20th Century Fox Home Entertainment, 2009.

   MOV
   A946
   2009
   

 

Grave of the fireflies

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chonburi : Peaks Makers, 1988, [2012].

   MOV
   G775
   2012
   

 

Fire

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New Delhi : Eagle Home Entertainment (distributor), 1996.

   MOV
   F514
   1996
   

 

PK

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Mumbai City : Rajkumar Hirani Films, 2014.

   MOV
   P689
   2014
   

 

Earth

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : India : Eagle Entertainment, 1998.

   MOV
   E767
   1998